Škola, kde to žije...
https://www.3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/skola_hlavni-img.png

Sportovní třída

Sportovní odpoledne žáků 1.třídy - sportovní program

Na pátek 26.června 2020 jsme měli s dětmi a rodiči sportovní třídy naplánované společné sportovní odpoledne v areáu za sokolovnou. Bohužel počasí nám tuto akci znemožnilo realizovat v původní variantě, ale operativně jsme přesunuli akci do Městské sportovní haly. Pod vedením trenéra Martina Šorfa děti nejprve dokončily  celoroční program Deset stupňů ke zlaté. Ve druhé části odpoledne si pak zasoutěžily rodinné týmy dítě + rodič ve třech disciplínách. Nakonec se všichni přesunuli do auly, kde byly vyhlášeny tři nejúspěšnější rodinné týmy, děti dostaly diplom za splnění Deseti stupňů ke zlaté, nakonec dostali    všichni žáci triko s logem školy a Sportovní třídou a nakonec se nechali žáci vyfotografovat, aby měla škola dokumentaci na chystanou propagační brožuru. Ředitel školy kvůli náhlé zdravotní indispozici se nemohl zúčastnit od začátku, touto cestou by chtěl poděkovat trenérovi, kolegyním učitelkám a asistentkám za pomoc a také rodičům za pomoc při organizaci a vytvoření skvělé atmosféry. Věříme, že se akce i přes nepřízeň počasí a nutnost improvizovat vydařila.aktualizováno 23.4.2020

Rozjeli jsme prvním rokem projekt sportovní třídy, bohužel, koronavirus nás trochu zaskočil. Děti ale sportují doma, to, že není škola, není důvodem přestat se hýbat. V tuto chvíli tu máme několik obrázků z domácích aktivit našich prvňáčků ze sportovní třídy.


zveřejněno 27.2.2020


zveřejněno 26.2.2020

Nový jídelníček svačin od 1.března 2020

Na schůzce s rodiči, na níž jsme hodnotili dosavadní průběha realizaci sportovní třídy, jsme se usnesli, že dáme dětem samým na vybranou z dosavadní nabídky svačin, a to tak, aby se zachovala ta tzv. zdravá složka, přitom aby děti mohly vyřadit to, co tam opravdu nechtějí. Vznikl následující jídelníček. Doufám a věřím, že bude plnit svůj účel a prosím rodiče, kteří mají momentálně odhlášeno, aby se opět zapojili, aby se tento způsob stravování stal většinovým. Po nějakém čase budeme znovu hodnotit. Pavel Jirsa

02.03.2020Ovocná přesnídávka, celozrnný rohlík
03.03.2020Kváskový chléb, vaječná pomazánka, rajče
04.03.2020Jogurt, hroznové víno, pečivo
05.03.2020Chléb celožitný, medové máslo, červená paprika
06.03.2020Ovesná kaše sypaná kakaem, 1/2 jablka
09.03.2020Bábovka/buchta, mandarinka
10.03.2020Celozrnný rohlík, pomazánka z luštěnin, ovoce
11.03.2020Pudink a ovesné sušenky
12.03.2020Tmavý chléb, masová pomazánka, okurka
13.03.2020Rohlík vícezrnný, lučina, ovoce
16.03.2020Vícezrnná bageta, máslo, šunka, salát
17.03.2020Cereální kaiserka, máslo, marmeláda
18.03.2020Kváskový chléb, hradecká pomazánka, rajče
19.03.2020Celozrnný rohlík, máslo, vařené vejce
20.03.2020Jogurt, 1/2 banánu, celozrnný rohlík
23.03.2020Cereální kaiserka, šunková pomazánka, jablko
24.03.2020Chléb slunečnicový tmavý, máslo, sýr, salát
25.03.2020Kváskový chléb, šlehaná lučina, okurka
26.03.2020Jogurt a ovesné sušenky
27.03.2020Finský rohlík, zeleninová pomazánka se sýrem, rajče


Čas: 9:30
Čas při plavání: 9:00 
Omluvenky do 7:30 daného dne.
Emailem na zr.6550@scolarest.cz nebo sms na 731 438 394.


Zápis
z porady zástupců školy a rodičů sportovní třídy


Dne 4. 2. 2020 od 16:15
Přítomni : Pavel Jirsa, ředitel školy, Věra Hrdonková, třídní učitelka 1.B, Martin Šorf, trenér, Jan Pražák, vedoucí školního stravování + 17 rodičů
Omluvena : Jitka Filová, třídní učitelka 1.A z důvodu nemoci
Projednávané oblasti :
1.    Svačiny.  Konstatování situace: Cílem bylo jednak poskytnout rodičům nadstandardní službu, jednak vést děti ke zdravému stylu stravování. Jídelníček byl sestaven výživovou specialistkou. Idea, že si děti postupně na tento styl stravování zvyknou, a ti, kteří nebudou z počátku zvyklí, se postupně připojí k většině, se nepotvrdila. Další vývoj byl takový, že některé děti začali rodiče odhlašovat, některá jídla (především ovocné saláty a ovesnou kaši) děti nejedly. Postupně si děti začaly donášet z domova svačiny sladké, začaly si je závidět …   Závěr: Je to služba užitečná a i pro děti potřebná. Od března začneme znovu s tím, že bude dětem nabídnut nový jídelníček, ty se samy budou podílet na tom, co tam nechtějí mít. Předpokládáme, že zůstane charakter tzv. zdravého stravování, ale že jídla neoblíbená se alespoň v této fázi zruší. Přítomní rodiče zároveň prosí všechny ostatní, pokud trochu mohou, aby od března děti znovu přihlásili, aby byla zachována většinovost. Jídelníček bude zveřejňován na nových www stránkách školy.
2.    Rodiče vyjádřili spokojenost s úrovní obědů.
3.    Celkové hodnocení dosavadního průběhu projektu. Rodiče vesměs vyjádřili spokojenost. Neobjevila se žádná skutečně kritická připomínka. Vedle toho se objevilo několik podnětů, na něž ředitel školy v podstatě vždy reagoval tak, že bude splněno.
a)    Chybí zpětná vazba rodič x trenér. Závěr : M.Šorf přijde v dubnu na rodičovské schůzky (konzultace), na něž se rodiče budou moci také rozepsat na stanovený čas.
b)    Při kontrolním měření na konci měsíce došlo v některých případech k přepínání některých svalových partií – bylo vzato na vědomí – měření bylo prováděno za pomocí žáků 9. třídy, aby se jim příliš nekrátilo vyučování, spěchalo se, byla podceněna protahovací fáze. Příště na to budeme důsledněji dbát.
c)    Bylo by dobré pořídit dětem nějaký stejnokroj, aby byla patrnější jejich účast ve sportovní třídě. Závěr: Bude realizováno.
d)    Děti nikde (na vysvědčení) vlastně nemají napsáno, že jsou zapojeni do programu sportovní třída. Ředitel školy slíbil dořešení.
4.    Hodnocení dosavadního průběhu projektu trenérem M.Šorfem.
a)    Projekt plní svou funkci, nejde o výběr nejvíce nadaných dětí – sportovců v Litomyšli, ale těch, jejichž rodiče je chtějí vést ke sportu.
b)    Postupné zlepšování je zřejmé. Některé děti zatím nestačí, ale je dobrá šance, že se ještě chytí, dozrají a půjdou výkonnostně nahoru.
c)    Problém se zavazováním obuvi. Drobná motorika některých dětí stále činí problém, je třeba doma nacvičovat.
d)    Často se řeší neukázněnost některých dětí, zvláště z hlediska toho, že jsou na sebe zlé. Musíme společně stále vést k tomu, že jsou kolektiv, že si mají vzájemně pomáhat, ne ubližovat.
e)    Vybavení je v pořádku.
5.    Diskutována otázka uspořádání společné akce. Považujeme za užitečně, abychom se nejméně jednou ročně všichni ( rodiče, děti, zástupci školy ) sešli na společné společensko-sportovně-zábavné akci ( třeba někdy ke konci školního roku v sobotu ). Diskuze, zda někam vyjet, závěr, že je ideálním prostředím prostor za sokolovnou.
6.    Stručně probrány otázky financí. Zatím je vše pokryto, ale peněz není nikdy dost. Pokud by měl někdo možnost získat nějaké další zdroje (např. firmy, které by podpořily sportování nejmenších), bude vítáno.
7.    Rodiče mohou sledovat aktuality na nových www stránkách školy na adrese www.3zslitomysl.cz . Sportovní třída má vlastní odkaz, kromě toho má zvláštní místo i každá třída.
8.    Rodiče se mohou dostat do systému stravování, kde od pana Pražáka mohou získat přístupové údaje, aby se dostali k nahlédnutí do účtu svého dítěte, tedy kolik má peněz na účtu, jakou stravu odebírá atp.
9.    Ředitel školy připomněl, že je nakloněn veškerým nápadům, připomínkám, podnětům. Kdykoliv se s nimi na něho můžete obracet.
10.    Co nezaznělo:
-     Bude třeba výhledově řešit úpravy školního vzdělávacího programu pro tyto děti.
-    Prosíme rodiče o pomoc při šíření informací o projektu, abychom i v budoucnu naplňovali třídy. Stále se setkáváme s tím, že rodiče předškoláků o projektu nevědí a jsou překvapeni, že něco takového existuje. 
11.    Porada byla ukončena asi v 18:10 ještě některými následnými individuálními konzultacemi.
V Litomyšli 5.2.2020                                                                                                                              Zapsal : Pavel Jirsa, ředitel školy


Hodina tělesné výchovy 28.1.2020Bruslení

V úterý 21.1.2020 se uskutečnilo společné bruslení prvních, druhých a devátých tříd. Žáci se pod dozorem učitelů a s dopomocí starších žáků učili základy bruslení. Máme před sebou ještě dvě lekce bruslení a věříme, že si to užijeme a zlepšení bruslařů bude znát.


aktualizováno 18.1.2020

Sedy lehy

Sportovní 1.třída se v prosinci specializovala na sedy lehy. A protože byl prosinec ve škole kratší, nechali jsme ještě dětem čas přes vánoční prázdniny, aby se mohly zlepšovat. Na začátku ledna pak proběhlo počítání – pomohli jako obvykle deváťáci.


aktualizováno 11.1.2020

Tělocvik s fyzioterapeutem

Ve čtvrtek 9. ledna měla naše první třída tělesnou výchovu v aule s fyzioterapeutem.
aktualizováno 2.11.2019

Jsme v televizi

V těchto dnech nás máte možnost vidět buď na kabelové televizi CMS nebo i na internetu na youtube, když si zadáte CMS, sportovní třída. Je zde k zhlédnutí asi šestiminutová reportáž o tom, jak se nám daří realizovat 1. ročník sportovní třídy, ohlasy na ni, názory, ředitele, paní učitelky, maminky i dětí.

video na serveru youtube .... otevře se v novém okněaktualizováno 29.10.2019

Švihadlový měsíc

Po trojskokanském září absolvují naši sportovní prvňáčci měsíc zlepšování se ve skákání přes švihadlo. Zatím to všem úplně nejde, ale snaha je důležitá. Švihadlem vyplňujeme i některé přestávky (fotodokumentace). A až si vyhodnotíme říjen, čeká nás dřepový listopad.

několik málo fotografií z výšlapu .... otevře se v novém okněaktualizováno 18.10.2019

My se vody nebojíme

Žáci 1. A a 1. B už mají polovinu plavání za sebou a je to znát. Nikdo se vody nebojí a na plavání se všichni moc těší. Dnes bylo tak krásné počasí, že jsme plavali i ve výplavovém bazénu. Příště nás čeká plavání v pyžamu, tak se přijďte podívat.

několik málo fotografií z plavání .... otevře se v novém okně


Podzimní výšlap 1. A a 1. B

Do sportování neodmyslitelně patří i obyčejná turistika. Tak jsme se vydali na neobyčejný "Podzimní výšlap" na Suchou. Nožičky nás sice bolely, ale my jsme statečně šlapali a nádherný sluneční den si užili. Chůze je přece zdravá.

žáci 1.A a 1.B a paní učitelky Jitka Filová a Věra Hrdonková

několik málo fotografií z výšlapu .... otevře se v novém okněaktualizováno 5.10.2019 (zveřejněno 26.9.2019)

10 stupňů ke zlaté

Po celý rok se děti budou fyzicky zdokonalovat každý měsíc v jedné disciplíně, až vystoupí v červnu na vrchol. Budou to aktivity mimo hodiny tělocviku, jen o přestávkách mezi vyučováním.

V září byl na programu trojskok z místa. Chlapecký rekord stanovil skokem 490 cm Martin Tillner, dívčí rekord skokem 450 Beáta Zavřelová.

Gratulujeme a již jsme zvědavi na další etapu.

žáci 1. A a 1. B

několik málo fotografií z trojskoku .... otevře se v novém okně


Plavání

Zveřejňujeme několik fotografií z návštěv bazénu.

několik málo fotografií z bazénu .... otevře se v novém oknězveřejněno 16.9.2019

Sportovní třída začíná

Po prvním zahřívacím týdnu jsme spustili veškeré aktivity sportovní třídy. Od pondělí dostávají děti svačiny dle jídelníčku výživové specialistky naší basketbalové reprezentace a již také naplno sportují. V úterý měli naši malí sportovci první dvě hodiny, ve čtvrtek relaxační cvičení pod vedením fyzioterapeuta, v pátek další hodinu. Zatím to děti zvládají a zdá se, že převládá spokojenost.

Pavel Jirsa - ředitel školy

několik málo fotografií z prvního dne prvňáčků .... otevře se v novém okně